II Międzynarodowe Zawody w Lotach Nawigacyjnych – Tajniki Nawigacji Górnego Zemplina

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na II Międzynarodowe Zawody w Lotach Nawigacyjnych – Tajniki Nawigacji Górnego Zemplina, organizowane przez słowacki AEROKLUB Kamenica nad Cirochou w terminie 25-27 sierpnia 2017 roku.

Poniżej publikujemy zaproszenie od organizatorów zawodów, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje organizacyjne dotyczące imprezy.

Dzień dobry przyjaciele piloci i nawigatorzy,

Chcielibyśmy zapoznać Was z instrukcją korzystania z naszego lotniska i jego wolną przestrzenią powietrzną na potrzeby organizowanego II Rocznego Rally Kamenica – Międzynarodowych Zawodów w Lotach Nawigacyjnych – Tajniki Nawigacji Górnego Zemplina, które odbędą się w terminie 25-27 sierpnia 2017 r.

Nasze lotnisko znajduje się na wschodnim krańcu Słowacji, u podnóża wygasłego wulkanu Vihorlat. Po zeszłorocznym odzewie zdecydowaliśmy się zorganizować drugą edycję Rajdu Kamenicy – Zawody w Lotach Nawigacyjnych – Tajniki Nawigacji Górnego Zemplina. Głównym argumentem przemawiającym za organizacją tych zawodów jest również fakt, że ukształtowanie i konfiguracja terenu, w którym znajduje się lotnisko Kamenica nad Cirochou są szczególnie korzystne. Mamy tutaj zarówno obszar równinny, jak również zlokalizowane w pobliżu lotniska atrakcyjne góry, które są interesujące pod względem kształtu oraz skrywają w sobie niezliczone tajniki nawigacji. W przypadku złej pogody któregoś dnia zawodów istnieje możliwość zaproponowana alternatywnego programu dla uczestników. W dostępnej od lotniska odległości znajdują się także jeziora Domaša, Šírava, Starina, Morské oko w malowniczej krainie Podkarpackiej.

Nazwa zawodów: Rally Kamenica – Zawody w Lotach Nawigacyjnych Tajniki Nawigacji Górnego Zemplina

Cel zawodów

Podstawowy cel

 • Głównym celem zawodów jest wyłonienie zwycięzcy w lotach nawigacyjnych.

Pozostałe cele:

 • Promocja latania na samolotach i UL.
 • Promocja Słowackiego Narodowego Aeroklubu.
 • Promowanie Aeroklubu pod Vihorlatom o.z. Kamenica nad Cirochou.
 • Promowanie i wspieranie lotów na terytorium Republiki Słowackiej.
 • Umożliwienie zdobywania doświadczenia początkującym zawodnikom.

Miejsce i termin zawodów: Zawody odbędą się na lotnisku w Kamenicy nad Cirochou w terminie 25-27 2017 r.

 Organizator zawodów: Aeroklub pod Vihorlatom o.z. z siedzibą na lotnisku Kamenica Cirochou.

Kontakt do organizatora:

Aeroklub pod Vihorlatom o.z.

Štefánikova 4

066 01 Humenne

E-mail: aeroklubkamenica@gmail.com

O zawodach

Oficjalnym językiem konkursu jest słowacki i angielski.

Laureaci nagród: 1.- 3. miejsce otrzymają dyplomy i nagrody.

Zgłoszenia do zawodów

Zgłoszenia do zawodów rozpoczynają się 1.07.2017 r. Zainteresowani udziałem w zawodach proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej aeroklubkamenica.lietame.sk w sekcji Kalendár akcií – RALLY Kamenica 2017 r.

Ubezpieczenie

Wymagane jest ubezpieczenie OC na kwotę minimum 750 000 SDR, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. Organizator zaleca zawodnikom dodatkowe ubezpieczenie NNW oraz Aerocasco.

Program – harmonogram zawodów

Piątek 25 sierpnia 2017 r.

 • Przyloty załóg

Sobota 26 sierpnia 2017 r.

 • 8:00 prezentacja zawodników
 • 9:00 początkowa odprawa
 • 11:00 loty konkursowe
 • 19:00 ogłoszenie wyników
 • 20:00 impreza kończąca zawody, program kulturalny, wolna zabawa

Niedziela 27 sierpnia 2017 r.

 • odloty załóg /zapasowy dzień lotów konkursowych

Organizacyjny sztab zawodów

Dyrektor zawodów: Arnošt FOFF

Główny sędzia: Mgr. Štefan POHANKA

Projektant trasy i dyscyplin:  Mgr. Štefan POHANKA

Kierownik lotów: Joszéf CSÓKA

Technik: Ing. Peter VARGA

Dyspozytor: Zostanie ustalony na początkowym briefingu

Członkowie jury: Będą wybierani na początkowym briefingu

Meteorolog: SHMU – Lotnisko Kamenica nad Cirochou

Kategorie zawodów

Zdefiniowane kategorie odnoszą się tylko do tych zawodów i nie odpowiadają dokładnie definicjom kategorii FAI:

 • AL1 + 1 -ultralekkie samoloty, samoloty i statki powietrzne ELSA kategorii General Aviation, które będą pilotowane w czasie zawodów oraz zajęte wyłącznie przez pilota
 • AL2 + 2 ultralekkie samoloty, samoloty i statki powietrzne ELSA kategorii General Aviation, które będą zajęte podczas zawodów przez pilota i nawigatora
 • WL1 – motoszybowce, które będą pilotowane w czasie zawodów i zajmowane tylko przez pilota
 • WL2 – motoszybowce, które będą zajęte podczas zawodów przez pilota i nawigatora
 • GL1 – wiatrakowce, które będą pilotowane podczas zawodów i zajęte wyłącznie przez pilota
 • GL2 – wiatrakowce, które będą zajęte podczas zawodów przez pilota i nawigatora.

Rodzaj konkurencji

Rekreacyjna (Advantage) – piloci niedoświadczeni w lataniu w zawodach.

Uczestnicy

Zawodnik musi być obywatelem kraju, którego Aeroklub narodowy jest członkiem FAI i spełnia warunki wymienione w regulaminie sportowym FAI Część Ogólna, rozdział 3.7. Zawodnicy muszą:

 • mieć nalot co najmniej 80 godzin lotu (w wyjątkowych sytuacjach  dyrektor może podjąć inną decyzję)
 • posiadać ważną licencję pilota lub równoważny dokument uznawany przez ULC
 • mieć ważne badania lekarskie
 • mieć zdolność do bezpiecznego uczestniczenia w lotach zawodniczych
 • wiedzieć, rozumieć i akceptować regulamin sportowy FAI i zasady oraz procedury tych zawodów
 • nawigator nie może być osobą w wieku poniżej 14 lat.

Rejestracja uczestników

Po przybyciu na miejsce zawodów poszczególni zawodnicy zgłaszają się do sali rejestracyjnej, gdzie zostanie sprawdzona dokumentacja i zostaną im wydane dalsze instrukcje oraz informacje dotyczące zawodów.

Zawodnicy przy rejestracji muszą okazać:

 • ważny dowód tożsamości
 • ważną licencję pilota lub równoważny dokument uznawany przez ULC
 • ważne badania lekarskie
 • ważny ARC statku powietrznego lub ważny przegląd techniczny UL
 • ważne ubezpieczenie OC samolotu lub UL.

Samolot i UL – ich wyposażenie

Samoloty i LU i ich wyposażenie muszą mieć właściwości i stan odpowiedni do zawodów. Samolot i LU musi latać w czasie trwania zawodów w niezmienionej strukturalnej całości, z wyposażeniem takim samym, jak w pierwszym dniu zawodów – za wyjątkiem śmigła, które może być wymienione pod warunkiem, że nie będzie przez to przekroczona masa startowa samolotu lub LU, ani naruszony certyfikat zdatności, ani certyfikat typu. Wszystkie samoloty i LU muszą być do dyspozycji przy rejestracji dla przeprowadzenia kontroli konfiguracji, w jakiej będą latać w czasie zawodów. Organizator ma prawo dokonać kontroli samolotu i LU w dowolnym momencie i zabronić wykonywania lotów, jeśli wykaże, że samolot albo LU nie jest zdatny do wykonania lotu, albo nie spełnia regulaminu zawodów. Wszystkie samoloty i LU uczestniczące w zawodach muszą mieć ważne świadectwo sprawności, ważne świadectwo oględzin oraz muszą być całkowicie zdatne w zakresie kategorii statku powietrznego, w której mają odbywać loty. Kontrola dokumentów i stanu technicznego samolotów i LU zostanie przeprowadzona przy prezentacji. Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie samolotu i LU powinni być przedłożone w języku słowackim albo angielskim, nie później niż przy prezentacji 26.08.2017 r. o godz. 08:00.

 Odprawa

Odprawa zostanie zorganizowana dla wszystkich zawodników i dla każdego zadania. Czas i miejsce odprawy zostaną opublikowane w dniu 26.08.2017 o godzinie 9:00.

Przestrzeganie zasad latania

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad lotów obowiązujących w Republice Słowackiej.

Przygotowanie do lotu

Pilot ma obowiązek sprawdzenia samolotu lub UL przed lotem. Samolot lub UL niezdatny do lotu nie mogą być użyte.

Ograniczenia lotu

Samolot lub UL może latać tylko w ramach ograniczeń wynikających ze zdatności do lotu oraz instrukcji użytkowania w locie. Manewry zagrażające pilotowi, innym zawodnikom lub innym osobom są zabronione. Elementy akrobacji są zakazane.

Uszkodzenie samolotu i UL

Wszelkie uszkodzenia samolotu i UL muszą być niezwłocznie zgłoszone do organizatora, a dopiero potem mogą być naprawiane. Wszelkie uszkodzone części mogą być zastąpione identycznym częściami. Samolot i UL może być zastąpiony przez inny samolot lub UL na podstawie zgody dyrektora zawodów, o ile szkoda nie powstała z powodu pilota. Nowy, zapasowy samolot lub UL musi być tego samego lub podobnego typu, którego osiągi nie są wyższe niż osiągi zastępowanego samolotu lub UL.

Loty testowe i inne

Żaden zawodnik nie może bez zgody dyrektora zawodów w dzień zawodów wystartować na inny lot niż w ramach zawodów. Zezwolenie może być wydane w celu testowego oblotu po naprawie samolotu, ale pilot musi wylądować przed rozpoczęciem konkurencji zawodów. Po wylądowaniu pilot może normalnie wystartować w konkurencji zawodów. Trening przed konkurencją zawodów jest zabroniony.

Konkurencje zawodów

Aby konkurencja zawodów była uznana jako ważna, wszyscy zawodnicy muszą mieć możliwość przystąpić do konkursu w określonym czasie. Każdy zawodnik będzie miał zgodę na jeden start w danej konkurencji i może być ona wykonana tylko raz. Konkurencja na celność lądowania może być połączona z innymi konkurencjami lub może odbyć się oddzielnie.

Zawieszenie lub cofnięcie zadań konkursowych

Dyrektor może przerwać starty do rozpoczętej konkurencji, o ile loty staną się niebezpieczne. Jeśli przerwa w startach jest zbyt długa, co może spowodować przewagę niektórych zawodników, konkurencja zostanie anulowana.

Typy konkurencji zawodów

 • pierwsza konkurencja o długości około 150 km – planowanie, nawigacja, utrzymywanie prędkości i czasu bez ograniczenia paliwa
 • druga konkurencja – celność lądowania (mierzone lądowanie).

Lądowania poza lotniskiem

Lądowanie poza lotniskiem docelowym będzie oceniane na 0 punktów, o ile nie podano inaczej na odprawie.

Prędkość na trasie

Prędkość na trasie zostaje wybrana przez załogę. Metoda zgłoszenia zostanie uściślona na briefingu w dniu 26.08.2017 o godz. 9:00

Obszar konkurencji i przestrzeń powietrzna

Obszar konkurencji – Słowacja, Polska

Podczas zawodów otwarty jest dostęp do przestrzeni powietrznych Słowacji. Maksymalna wysokość generalnie to 3000 ft, a na obszarach górskich – 5000 ft. Dla wszystkich przestrzeni wysokości będą podawane w stopach wg QNH odpowiedniego dnia. Te informacje będą dostarczane z innymi danymi do konkurencji na porannej odprawie.

Lokalne procedury

Lokalne procedury zostaną podane na początkowym briefingu w dniu 26.08.2017 o godz. 9:00.

Punkty zwrotne i mapy

Lista punktów zwrotnych zostanie opublikowana na właściwej odprawie do danej konkurencji. Wszystkie mapy do zawodów będą w skali 1:200 000. Mapy, opis konkurencji i zdjęcia zostaną wydane załogom na odprawie. Na początkowej odprawie w dniu 26.08.2017 o 9:00 zostanie przedstawiony katalog konkurencji, lokalne procedury operacji naziemnych z lokalnymi procedurami lotów.

Hangarowanie

Organizator zapewnia hangarowanie samolotom i UL drewnianej konstrukcji. Dla innych statków powietrznych i lotni będą przygotowane stanowiska. Każdy pilot powinien mieć swoje materiały do kotwiczenia. Samoloty i UL na stanowiskach muszą być przez cały czas parkowania prawidłowo zakotwiczone.

 Wpisowe –30 EUR – za zawodnika

Wpisowe wnosi się w gotówce podczas rejestracji w dniu 26.08.2017. Opłata wpisowa zawiera koszty organizacji zawodów, przygotowań kolejnych etapów zawodów, w tym sfotografowania i kontroli pojedynczych etapów, fotografii punktów zwrotnych trasy i fotografii na trasie, map do zawodów, koszty stanowiska komputerowego i oprogramowania, koszty sędziów, jury, opłaty za zezwolenia ULC, personel techniczny do przygotowywania samolotów, tankowania, nagród dla zwycięzców, materiałów biurowych, opłat pocztowych, telefonów i oceny zawodów. Inne koszty związane z organizacją i przebiegiem zapewnia organizator ze środków własnych i darowizn od sponsorów.

Mapy, rejestratory

Zawodnicza załoga otrzyma do każdego etapu 2 sztuki mapy w skali 1:200 000.

Urządzenie rejestrujące zatwierdzone przez FAI (Afloss) zapewnia organizator zawodów.

Zakwaterowanie:

Istnieje możliwość noclegu na lotnisku Kamenica nad Cirochou w ograniczonej liczbie 35 łóżek.

W części noclegowej i na campingu są dostępne prysznice i łazienki.

Opłata za zakwaterowanie:

 • 5-osobowy pokój 10 EUR / łóżko / noc
 • możliwość indywidualnego zakwaterowania – miasto HUMENNÉ 6 km od lotniska
 • Camping – 5 EUR za osobę / dzień

Posiłki:

Posiłki z domowej kuchni są podawane na lotnisku Kamenica nad Cirochou w pomieszczeniach stołówki. Uczestnicy zawodów ponoszą koszty wyżywienia.

Posiłki dowozi się z kuchni domowej i zamawia się z wyprzedzeniem wg dziennego menu. Dostawa posiłków odbywa się w pojemnikach obiadowych.

Wydawanie posiłków w godzinach:

 • Śniadania 7:00-7:30 (gorące śniadanie) – 5 EUR
 • Obiady 13:00-14:00 (zupa, danie główne) – 5 EUR
 • Kolacje 19:30-20:00 (zupa, danie główne) – 5 EUR

Napoje:

Napoje w formie samoobsługi (kawa, herbata, woda mineralna, piwo, kofola). Pijesz ile chcesz – stała opłata za napoje podczas zawodów – 20 EUR za osobę.

Opłata za całe zawody od 25-27.08.2017 – 100 EUR za osobę

(wpisowe, mapy, fotografie, 2x śniadanie, 2x obiad, 2 kolacja, 2x zakwaterowanie, napoje, zakończeniowa impreza – Catering)

Paliwo lotnicze i olej

Organizator zapewnia następujące rodzaje benzyny lotniczej i oleju:

AVGAS 100LL

BA – SHELL 100+

Olej D RAZEM 100

Olej TOTAL 100

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach,

Komitet Organizacyjny