Wprowadzone przez Konto administracyjne

Ostatnie szkolenie PART-FCL.

W dniu 14 lutego 2016 r. o godzinie 10.00 na sali wykładowej w budynku administracyjnym AW odbędzie się kolejne szkolenie teoretyczne dot. nowych wymagań dla członków personelu lotniczego. W szkoleniu wziąć udział muszą osoby, które przeszły szybowcowe szkolenie teoretyczne przed 8 kwietnia 2014 r. i nie przeszły wcześniej ww. szkolenia. Koszt udziału w szkoleniu to […]

Seminaria Instruktorskie w AW

Aeroklub Warszawski przewiduje zorganizowanie seminariów  do przedłużenia uprawnień  instruktora  w niżej  wymienionych  terminach ( sobota / niedziela ) : 5 – 6 marca 2016 roku – Seminarium szybowcowe, 19 – 20 marca 2016 roku – Seminarium samolotowe, Seminaria  odbędą  się  pod  warunkiem  uczestniczenia  w  nich  minimum  10  osób. Chętnych prosimy o zgłaszanie się na adres: stanislaw.jaznicki@aeroklub.waw.pl w tytule maila proszę wpisać „Seminarium instruktorskie”. Aktualne informacje  znajdziecie […]

Szkolenia dla grupy treningowej.

Zapraszamy na szkolenie teoretyczne, które jest przeznaczone dla początkujących pilotów. Idea szkolenia oraz jego forma i zakres są pomysłem instr. Macieja Oleksiewicza. Idea zakłada szkolenie w grupach 6-osobowych. Każdy z uczestników przygotowuje temat z poniższej listy i przedstawia na spotkaniu grupy. Poszczególne tematy będą przedstawiane w obecności specjalistów poszczególnych dziedzin, którzy uzupełnią prezentacje uczestników zajęć […]

Utrudnienia w dojeździe do budynków AW

Od poniedziałku 21.12.2015 przez ok. dwa tygodnie remontowana będzie ul. Księżycowa, na odcinku od ul. Kwitnącej do bramy wjazdowej na lotnisko. Dzięki uprzejmości Lotniczego Pogotowia Ratunkowego możemy korzystać z ich bramy (patrz załączona mapka). Jednak ze względu na to, że jest to brama, którą wjeżdżają karetki, miejcie proszę na uwadze, że na terenie LPR istnieje […]

Współpraca AW z Politechniką Warszawską

10 grudnia 2015 r. Aeroklub Warszawski i Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej) podpisały porozumienie o kontynuacji i rozwoju współpracy szkoleniowo-naukowo-technicznej, realizowanej nieprzerwanie od 1987 r. Zakres działań w ramach podpisanego porozumienia obejmuje: współpracę szkoleniową, polegającą na wspólnym organizowaniu szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz lotów szkolno-treningowych współpracę naukowo-technicznej, czyli wspólne prowadzenie badań […]

Spotkanie Zarządu AW

12 grudnia 2015 odbyło się spotkanie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Najważniejsze ustalenia podjęte na posiedzeniu to: Wyznaczenie terminu Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w niedzielę, 24 stycznia 2016 r., w warszawskim Centrum Olimpijskim Zatwierdzenie zmian cennika opłat za działalność lotniczą w AW (dla członków Klubu utrzymane są dotychczasowe stawki bądź zwolnienie z opłat). Nowy cennik obowiązywać będzie od 1.01.2016. […]

Rozpoczęcie działalności Sekcji Modelarskiej

Od 11 grudnia 2015 r. w Aeroklubie Warszawskim wznowił pracę Zarząd Sekcji Modelarskiej. W tym dniu odbyło się zebranie organizacyjno-wyborcze, podczas którego do Zarządu Sekcji Modelarskiej zostali wybrani : Jakub Husarzewski – Przewodniczący Marek Roman – Skarbnik Dariusz Czekaj – Sekretarz W zebraniu wzięło udział 10 członków Sekcji, z których 6 posiadało prawo wyborcze. Gościem […]

Otwarcie Modelarni Gocław

Fundacja „Smyki na Start” we współpracy z Aeroklubem Warszawskim zaprasza na otwarcie MODELARNI GOCŁAW Zapraszamy w sobotę 12 grudnia 2015r. o godzinie 12:00 do dawnych hangarów lotniska Gocław – Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 646 lok. 50 (w lewym skrzydle budynku gdzie mieści się „Park trampolin”). Po wielu latach nieobecności aktywność modelarska wraca na Gocław. Jesteśmy w trakcie […]