Aeroklub Warszawski z Licencją Klubu Sportowego

Aeroklub Warszawski otrzymał Licencję Klubu Sportowego na rok 2017, uprawniającą jego członków do udziału  we współzawodnictwie sportowym w następujących dyscyplinach: akrobacja lotnicza, modelarstwo lotnicze i kosmiczne, sporty: balonowy i sterowcowy, lotniowy i paralotniowy, mikrolotowy, samolotowy, a także spadochronowy i szybowcowy.

Zachęcamy członków AW, szczególnie zaś członków-zawodników do nabycia Licencji Zawodniczej. Przypominamy, że zajęcie indywidualnego miejsca od 1 do 5 w zawodach rangi Mistrzostw Europy lub Świata FAI gwarantuje zwolnienie ze składek członkowskich w roku 2017.

Warunkiem otrzymania licencji zawodniczej jest członkostwo w Aeroklubie Warszawskim. Zgodnie z obowiązującym  statutem dotyczy to jedynie członków zwyczajnych, członków kandydatów oraz członków honorowych Aeroklubu.  Obecny Statut Aeroklubu Warszawskiego nie przewiduje kategorii członka stowarzyszonego. Osoby, które występują o licencję sportową, a  w przeszłości posiadały taki właśnie status członkowski prosimy o kontakt z sekretariatem Aeroklubu w celu przywrócenia członkostwa w naszym Klubie.

 Czekamy na kolejne sukcesy i fantastyczne osiągnięcia naszych sportowców w 2017 roku.

Szkolenie teoretyczne Cessna Set

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenie teoretyczne do uprawnienia Cessna Set. Szkolenie jest zaplanowane na styczeń 2017 r. Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony po zakończeniu zapisów. W celu zapisania się na szkolenie należy wysłać e-mail na adres: stanislaw.jaznicki@aeroklub.waw.pl

W treści zgłoszenia należy zawrzeć:

Imię i Nazwisko:

PESEL:

Numer telefonu:

Koszt szkolenia to dla członków AW 750,00 zł, a dla pozostałych 850,00 zł.

Zapisy trwają do 15 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenie.

Cessna Caravan

Szkolenie VFR NOC

Zapraszamy wszystkich chętnych na jednodniowe szkolenie teoretyczne do uprawnienia VFR NOC. Szkolenie odbędzie się w sobotę 17 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 w budynku administracyjnym AW i potrwa do godziny 18.00. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym umożliwi rozpoczęcie szkolenia praktycznego.
Koszt szkolenia teoretycznego wynosi 300 PLN dla członków AW oraz 350 PLN dla pozostałych osób.

Deklarujących udział w szkoleniu prosimy o wysłanie maila na adres: stanislaw.jaznicki@aeroklub.waw.pl oraz wpłacenie odpowiedniej kwoty na konto AW.

Prosimy o zawarcie następujących informacji w treści zgłoszenia:

Imię i Nazwisko:

Nr PESEL:

Numer telefonu:

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeśli liczbą chętnych będzie mniejsza niż 8 osób.

Pacółtowo Cup

Sekcja Samolotowa Aeroklubu Warszawskiego wraz z Pałacem Pacółtowo zapraszają na III Ogólnopolskie Zawody Samolotowe Na Celność Lądowania ,,PACÓŁTOWO CUP”, które odbędą się w najbliższą sobotę, 30 lipca br., w godzinach 10:00-15:00 na lądowisku w Pacółtowie.

Zawody mają charakter wspaniałej lotniczej zabawy z elementami rywalizacji, to także okazja do doskonalenia umiejętności pilotażu. Oprócz gwarantowanych emocji, będzie także okazja do wzbogacenia wiedzy i wymiany doświadczeń z innymi miłośnikami sportów lotniczych, w tym z czynnymi pilotami.

Dla zainteresowanych mamy możliwość zakwaterowania w pokoju „OPEN”. Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia i rezerwacje prosimy kierować sms-owo, na numer 603-658-830. Serdecznie zapraszamy!

Rajd samolotowy

Z ostatniej chwili: Sekcja Samolotowa Aeroklubu Warszawskiego zaprasza na Rajd Samolotowy SŁOWACJA,WĘGRY, CZECHY w terminie 6-11.07.2016. Zgłoszenia: marek.tybura@wp.pl.

Nowy Zarząd Sekcji Samolotowej

W dniu 18 lutego 2016 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Samolotowej. Tadeusz Dunowski, ustępujący Przewodniczący Zarządu Sekcji, podsumował ostatnie dwa lata działalności zarządu Sekcji, przedstawił osiągnięcia, wskazał także najważniejsze trudności, jakie napotyka w swych działaniach Sekcja Samolotowa. Następnie dyskutowane były bieżące kwestie związane z organizacją i działalnością Sekcji. Podczas zebrania wybrano nowy Zarząd Sekcji […]

Zebranie Wyborczo-Informacyjne Sekcji Samolotowej

W czwartek, 18 lutego 2016 r., o godz. 17:30 w pierwszym terminie i o godz. 18:00 w drugim terminie, w spadochroniarni w hangarze szybowcowym na lotnisku Babice odbędzie się zebranie członków Sekcji Samolotowej. Podczas spotkania przedstawione zostanie sprawozdanie Zarządu Sekcji z pracy w latach 2014-2015 i wybierany będzie nowy Zarząd. Członkowie Sekcji Samolotowej mogą zgłaszać dodatkowe tematy, które chcieliby omówić podczas zebrania, drogą mailową, na adres: sekcjasamolotowa@gmail.com.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania
3. Stwierdzenie ważności zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Krótkie sprawozdanie Zarządu Sekcji z działalności w 2014 i 2015 roku
6. Wybory Zarządu Sekcji Samolotowej
7. Wnioski dotyczące działalności Sekcji
8. Zakończenie zebrania

Zamknięcie lądowiska w Chrcynnie

Z powodu stojącej na pasie wody, nasze lądowisko w Chrcynnie będzie zamknięte do 31. stycznia 2016 roku.

2% podatku dla Sekcji Specjalnościowych

Wszystkim członkom Aeroklubu Warszawskiego chcielibyśmy przypomnieć, że w listopadzie minionego roku Zarząd Aeroklubu przyjął uchwałę zatwierdzającą akcję „2% podatku na inwestycje w Sekcjach Specjalnościowych Aeroklubu Warszawskiego”. Zgodnie z jej treścią całość środków pozyskanych przez poszczególne Sekcje Specjalnościowe z przekazanego 1% podatku wykorzystana będzie na realizację inwestycji zaproponowanych przez Zarządy Sekcji Specjalnościowych, w konsultacji z Dyrektorem AW, i zatwierdzonych przez członków danej Sekcji.

Dodatkowo na wybrane przez Sekcje Specjalnościowe cele Aeroklub Warszawski przeznaczy z własnych środków dodatkową kwotę, stanowiącą równowartość otrzymanych dla Sekcji Specjalnościowej wpływów z akcji 1% podatku. Dzięki temu każda z Sekcji będzie miała do dyspozycji aż 2% przekazanego podatku dochodowego.

Spotkanie Sekcji Samolotowej

W poniedziałek, 18 stycznia 2016 r., o godz. 17:30 w sali wykładowej w siedzibie Aeroklubu odbędzie się spotkanie członków Sekcji Samolotowej. Ma ono na celu omówienie bieżących aktywności Sekcji, planowanego w lutym spotkania sprawozdawczo-wyborczego, a także istotnych dla Sekcji spraw i tematów do dyskusji na zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu (zaplanowanym na 24 stycznia 2016 r. o godz. 11:00 – szczegółowe informacje znajdują się tutaj=> http://www.aeroklub.waw.pl/5979/walne-zgromadzenie-sprawozdawczo-wyborcze/).

Jednym z najważniejszych punktów w agendzie Walnego Zgromadzenia jest głosowanie zmian Statutu Aeroklubu, który jest kluczowym obok strategii dokumentem wyznaczającym zasady funkcjonowania naszej organizacji. Dlatego też na spotkaniu Sekcji będzie omawiany również ten temat. Zarząd Sekcji zachęca wszystkich członków Sekcji Samolotowej do obecności na Walnym Zgromadzeniu, gdyż z uwagi na wybór władz Aeroklubu, sprawozdania z działalności oraz głosowania nad kluczowymi dokumentami, jest to spotkanie decydujące o działalności Aeroklubu w kolejnych latach.