Posty, które pojawią się na stronie aktualności sekcji szybowcowej.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Szybowcowej

Informujemy, że 30 listopada 2019 o godzinie 11:00 w nowej sali klubowej w hangarze samolotowym odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Szybowcowej.

Zgodnie z Regulaminem Sekcji Specjalnościowych Aeroklubu Warszawskiego, uchwalonym przez Zarząd AW 15/03/1999 r., w zebraniu udział biorą osobiście, z głosem stanowiącym, członkowie zwyczajni (mający opłacone składki członkowskie) i honorowi, a także, z głosem doradczym, członkowie wspierający, będący osobami fizycznymi, oraz osoby zaproszone.

Porządek obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Szybowcowej, kadencji 2018/2019:

1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego Zarządu sekcji.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie informacji o sposobie działania Aeroklubu Warszawskiego, jego strukturze oraz sposobie wyboru władz Aeroklubu oraz sekcji specjalnościowych.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Sekcji Szybowcowej z działalności w okresie kadencji.
7. Omówienie sytuacji finansowej za okres kadencji.
10. Wybory do Zarządu Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Warszawskiego.
13. Podsumowanie zebrania.
14. Zamknięcie obrad.

Praktyczne szkolenia szybowcowe

Mamy już ustalone terminy praktycznych kursów szybowcowych na sezon lotniczy 2019. Zapisy i szczegółowe informacje znajdziecie w zakładce: https://www.aeroklub.waw.pl/szkolenia/szkolenia-szybowcowe/szkolenie-praktyczne-podstawowe/

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: waldemar.wingralek@aeroklub.waw.pl.

Spotkanie z Łukaszem Grabowskim – szybowcowym mistrzem świata

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z włocławskim szybownikiem, Łukaszem Grabowskim, szybowcowym mistrzem świata. Prezentacja i rozmowa z naszym gościem będzie dotyczyła taktyki latania na szybowcach, z ukierunkowaniem na lądowanie w terenie przygodnym.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 22 lutego, o godz. 17:30 w sali wykładowej Aeroklubu Warszawskiego przy ul. Księżycowej 1 (budynek administracyjny, parter).

Szkolenia instruktorskie

19 stycznia br. w godzinach 14:15-19:30 w siedzibie Aeroklubu Warszawskiego przy ul. Księżycowej 1 odbędzie się szkolenie okresowe dla instruktorów szybowcowych, samolotowych i balonowych (szkoleń teoretycznych i praktycznych). Więcej informacji: ryszard.szulakiewicz@aeroklub.waw.pl.