Aeroklub Warszawski ma kolejnego MISTRZA!

Aeroklub Warszawski ma już dwóch MISTRZÓW w AKROBACJI SZYBOWCOWEJ.  Najnowszy sukces był możliwy dzięki ogromnemu talentowi, profesjonalnemu treningowi z prawdopodobnie najlepszym instruktorem akrobacyjnym i szybowcowym na świecie oraz sponsoringowi firmy Aviomet. Gratulacje dla Michała Andrzejewskiego oraz instr. Macieja Pospieszyńskiego! BRAWO, oby tak dalej Panowie!

Michał Andrzejewski zwyciężył w Toruniu w klasie Advanced Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej. Michał rozpoczynał swoje zawodnicze starty w akrobacji zaledwie rok temu, a na tegorocznych zawodach zdeklasował chociażby zeszłorocznego Wicemistrza Świata, mając do tego znacznie mniejszy trening oraz doświadczenie od większości startujących zawodników. Wysoki poziom zawodów potwierdził w swojej relacji tak utytułowany zawodnik jakim jest Jerzy Makula. Michał najlepiej wykonał program obowiązkowy i był drugi w programie dowolnym, co pozwoliło mu ostatecznie na triumf w Toruniu.

Tymczasem w wyższej (bardziej zaawansowanej) klasie Unlimited w Międzynarodowych Zawodach w Akrobacji Szybowcowej Maciej Pospieszyński zakończył zawody na 3 miejscu w klasyfikacji ogólnej oraz z wygraną w programie dowolnym. To świetny trening przed Mistrzostwami Świata, do których Maciej właśnie trenuje.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu Warszawskiego

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Aeroklubu Warszawskiego, Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zwołuje coroczne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Warszawskiego, które odbędzie się  dnia 28.07.2014. w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 21/25, sala T1.

Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godzinie 17:30, drugi termin rozpocznie się o godzinie 18:00.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego:

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia AW i protokolantów
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Uchwalenie regulaminu obrad
 4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia AW
 5. Przedstawienie corocznego sprawozdania Zarządu AW
 6. Przedstawienie przez Zarząd AW projektu zmian w statucie AW
 7. Przedstawienie przez Zarząd AW sprawozdania finansowego AW za rok 2011, sprawozdania finansowego AW za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego AW za rok 2013.
 8. Przedstawienie corocznych sprawozdań sekcji specjalnościowych AW
 9. Przedstawienie corocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej AW
 10. Przedstawienie corocznego sprawozdania Sądu Koleżeńskiego AW
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 12. Dyskusja nad przedstawionymi zmianami w statucie AW
 13. Głosowanie zmian w statucie AW
 14. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu AW
 15. Głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Warszawskiego za rok 2011, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Warszawskiego za rok 2012, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Warszawskiego za rok 2013 oraz przeniesienia wyniku lat ubiegłych na fundusz statutowy
 16. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej AW
 17. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego AW
 18. Przedstawienie i ewentualne głosowania innych spraw zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego

Zawiadomienie o Zebraniu Zarządu

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 21 lipca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej AW w Warszawie przy
ul. Księżycowej 1 (budynek biurowca) odbędzie się zebranie Zarządu.


Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
4. Przyjęcie nowych członków AW.
5. Sprawy członkowskie aktualizacja rejestru członków AW.
6. Omówienie przygotować do  Walnego Zgromadzenia AW w dniu 28.07.2014.
7. Omówienie spraw bieżących.
8. Inne sprawy zgłoszone w toku zebrania.
9. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Rafał Woźnicki
Prezes Aeroklubu Warszawskiego

Relacja z rajdu na Węgry

Zapraszamy do lektury relacji z rajdu na Węgry autorstwa Igora Leyko. Poniżej kilka zdjęć na zachętę: