Zebranie wyborcze Sekcji Szybowcowej

W sobotę 19 grudnia 2015 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Szybowcowej. W związku z tym, że kadencja ustępującego Zarządu Sekcji zakończyła się jesienią tego roku, zgodnie z Regulaminem Sekcji Specjalnościowych, zebranie Sekcji zostało zwołane uchwałą Prezydium Zarządu Aeroklubu.

W trakcie zebrania ustępujący Przewodniczący Zarządu Sekcji, Robert Ryng, podsumował ostatnie dwa lata działalności zarządu Sekcji, przedstawił osiągnięcia, wskazał także najważniejsze problemy i trudności, jakie napotyka w swych działaniach Sekcja Szybowcowa.

Następnie wybrano nowy zarząd Sekcji, w którego składzie znaleźli się:

  • Janusz Bęza
  • Roman Grochulski
  • Paweł Kucio
  • Waldemar Magnuszewski
  • Marek Norbert – Yogi

Pierwsze zebranie nowego Zarządu Sekcji odbędzie się po Nowym Roku. Zostaną na nim wybrani: Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik Sekcji Szybowcowej.

Modelarnia Gocław już otwarta!

Po latach przerwy znów zaczną tętnić życiem dawne pomieszczenia modelarni w hangarze Aeroklubu Warszawskiego na Gocławiu. Fundacja Smyki na Start we współpracy z Aeroklubem 12 grudnia 2015 r. oficjalnie otworzyły Modelarnię Gocław, w której szkolić się będą młodzi modelarze. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością specjalni goście – płk pil. Kazimierz Pogorzelski – Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich, Jerzy Madler – Prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i Jan Kujawa – Dyrektor w Aeroklubie Warszawskim. Podczas krótkich wystąpień przybliżyli oni historię tego miejsca.

Uczestnikom przybyłym na otwarcie „Modelarni Gocław” zaprezentowane zostało jej nowe logo. Odsłonięcia banneru z logotypem dokonali: Eliza Domagała, reprezentująca Fundację „Smyki na Start”, Marcin Szaliłow, Członek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego, oraz Krzysztof Drabarek z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Po części oficjalnej przyszła kolej na najważniejszy punkt tego wydarzenia – warsztaty! Każdy z obecnych mógł zbudować swój własny latający model szybowca PW-5 „Smyk”. Zabawa ta sprawiła mnóstwo radości i dzieciom, i dorosłym. Zakończeniem uroczystości było wspólne „oblatywanie” wykonanych własnoręcznie modeli – wszyscy bawili się przy tym doskonale.
Fundacja Smyki na Start stawia sobie za cel przywrócić Modelarni lotniczy charakter tego miejsca, które będzie zachęcało młodych ludzi do modelarstwa i rozbudzało pasję do latania. Do realizacji tych planów konieczne jest wyposażenie Modelarni w niezbędny sprzęt, narzędzia i maszyny. Dlatego też Fundacja zaprasza do współpracy wszystkich, którzy podzielają modelarską i lotniczą pasję i chcieliby pomóc rozwijać to miejsce. Każda pomoc jest mile widziana – może to być przekazanie darów rzeczowych, ale też osobiste zaangażowanie i współtworzenia Modelarni Gocław jako miejsca spotkań i edukacji technicznej. Fundacja zachęca także do bezpośrednich wpłat na konto tytułem „Darowizna na cele statutowe – Modelarnia Gocław” (Nr rachunku): 59 2030 0045 1110 0000 0261 8140

We wszelkich sprawach dotyczących Modelarni można kontaktować się z panią Elizą Domagałą z Fundacji Smyki na Start – tel.: 600 776 814, e-mail: eliza.domagala@smykinastart.pl

 Modelarnia_5 Modelarnia_4 Modelarnia_3 Modelarnia_2 Modelarnia_1

Utrudnienia w dojeździe do budynków AW

Od poniedziałku 21.12.2015 przez ok. dwa tygodnie remontowana będzie ul. Księżycowa, na odcinku od ul. Kwitnącej do bramy wjazdowej na lotnisko. Dzięki uprzejmości Lotniczego Pogotowia Ratunkowego możemy korzystać z ich bramy (patrz załączona mapka). Jednak ze względu na to, że jest to brama, którą wjeżdżają karetki, miejcie proszę na uwadze, że na terenie LPR istnieje absolutny zakaz zatrzymywania. Proszę parkować tak jak dotychczas na terenie AW.
Ruch pieszy możliwy jest nadal starą bramą.

Współpraca AW z Politechniką Warszawską

10 grudnia 2015 r. Aeroklub Warszawski i Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej) podpisały porozumienie o kontynuacji i rozwoju współpracy szkoleniowo-naukowo-technicznej, realizowanej nieprzerwanie od 1987 r.

Zakres działań w ramach podpisanego porozumienia obejmuje:

  • współpracę szkoleniową, polegającą na wspólnym organizowaniu szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz lotów szkolno-treningowych
  • współpracę naukowo-technicznej, czyli wspólne prowadzenie badań i sporządzanie ekspertyz, organizowanie obozów naukowych oraz świadczenie wzajemnych usług technicznych.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z Politechniką Warszawską będzie dla obu stron satysfakcjonująca i przyniesie wiele korzyści – zarówno członkom i kursantom Aeroklubu, jak też studentom i pracownikom uczelni. Bez wątpienia służy ona dalszemu budowaniu wspólnej historii obu organizacji, bo przecież to właśnie z inicjatywy Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej w roku 1927 powstał Akademicki Aeroklub Warszawski – późniejszy Aeroklub Warszawski.

Spotkanie Zarządu AW

12 grudnia 2015 odbyło się spotkanie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Najważniejsze ustalenia podjęte na posiedzeniu to:

  • Wyznaczenie terminu Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w niedzielę, 24 stycznia 2016 r., w warszawskim Centrum Olimpijskim
  • Zatwierdzenie zmian cennika opłat za działalność lotniczą w AW (dla członków Klubu utrzymane są dotychczasowe stawki bądź zwolnienie z opłat). Nowy cennik obowiązywać będzie od 1.01.2016. Do końca roku można więc skorzystać jeszcze z obowiązujących dotychczas cen.

Sukcesy polskich pilotów w Dubaju

Na zakończonych właśnie Światowych Igrzyskach Lotniczych w Dubaju polscy zawodnicy zdobyli aż 7 medali, w tym 2 złote i 5 srebrnych. W klasyfikacji generalnej Polska zajęła wysokie, piąte miejsce.

To była już czwarta edycja mistrzostw, które są jedynym w skali świata wydarzeniem sportowym skupiającym w jednym miejscu i czasie kilka dyscyplin sportu lotniczego. „Światowe Igrzyska to absolutnie wyjątkowa szansa, aby pokazać, jak ekscytujące, ciekawe i piękne są sporty lotnicze. Dlatego zależy nam, aby móc zaprezentować jak najwięcej dyscyplin” – podkreślał dyrektor Międzynarodowej Organizacji Lotniczej (FAI) ds. sportu i marketingu Markus Haggeney. Podczas tej edycji można było podziwiać rywalizację w następujących konkurencjach: akrobacja samolotowa i szybowcowa, modelarstwo lotnicze, baloniarstwo, szybownictwo, śmigłowce, mikroloty, dyscypliny paramotorowe oraz spadochrony.

W imprezie wzięło udział ok. tysiąca zawodników, a rywalizacja uwzględniała nową formułę zmagań w szybownictwie. Polska ekipa liczyła 25 najlepszych polskich sportowców lotniczych, wśród nich było pięciu przedstawicieli Aeroklubu Warszawskiego: Michał Balonis, Marcin Bąk, Alojzy Dernbach, Rafał Popławski oraz Maciej Pospieszyński.

Rozpoczęcie działalności Sekcji Modelarskiej

Od 11 grudnia 2015 r. w Aeroklubie Warszawskim wznowił pracę Zarząd Sekcji Modelarskiej. W tym dniu odbyło się zebranie organizacyjno-wyborcze, podczas którego do Zarządu Sekcji Modelarskiej zostali wybrani :

Jakub Husarzewski – Przewodniczący
Marek Roman – Skarbnik
Dariusz Czekaj – Sekretarz

W zebraniu wzięło udział 10 członków Sekcji, z których 6 posiadało prawo wyborcze. Gościem specjalnym był Bogdan Wierzba, członek honorowy Aeroklubu, człowiek-legenda w świecie modelarskim.

Sekcja Modelarska liczy obecnie w sumie 16 członków – 10 zwyczajnych i honorowych oraz 6 wspierających. Do Sekcji Modelarskiej AW oprócz pełnoletnich modelarzy i juniorów w wieku 16 lat mogą należeć zainteresowane sportami lotniczymi dzieci i młodzież do lat 16, płacący symboliczne składki. Członkowie Sekcji reprezentują nasz Klub w krajowych i międzynarodowych zawodach modelarskich. Dzięki członkostwu w AW modelarze na uzgodnionych warunkach mogą korzystać  z lotnisk na Babicach i w Chrcynnie.

Otwarcie Modelarni Gocław

Modelarnia Gocław

Fundacja „Smyki na Start” we współpracy
z Aeroklubem Warszawskim
zaprasza na otwarcie

MODELARNI GOCŁAW

Zapraszamy w sobotę 12 grudnia 2015r. o godzinie 12:00 do dawnych hangarów lotniska Gocław – Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 646 lok. 50
(w lewym skrzydle budynku gdzie mieści się „Park trampolin”).

Po wielu latach nieobecności aktywność modelarska wraca na Gocław.

Jesteśmy w trakcie dostosowania pomieszczeń do regularnych zajęć dlatego zapraszamy również do współtworzenia tego wspaniałego miejsca.

W najbliższą sobotę zapraszamy szczególnie dzieci w wieku szkolnym. W tym dniu planujemy warsztaty budowy modeli szybowca PW-5 „Smyk” dla ok. 30 uczestników. Jeżeli warunki pozwolą to rozegramy Mini Olimpiadę Szybowcową (konkurs lotów zbudowanych modeli).

Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób które posiadają zdjęcia lub pamiątki dokumentujące aktywność modelarni w dawniejszych latach o udostępnienie tych materiałów. Chcemy utworzyć kącik pamięci i w swojej działalności sięgać do doświadczeń wielu pokoleń lotniczych pasjonatów.

Zarząd Fundacji „Smyki na Start” i wolontariusze.

Smyki na Start

Zebranie Zarządu AW 14.12.2015

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 14 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie AW w Warszawie przy ul. Księżycowej 1 (sala konferencyjna) odbędzie się zebranie Zarządu AW.

Planowany program posiedzenia:

1) Otwarcie zebrania Zarządu.
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW.
3) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
4) Przyjęcie nowych członków AW.
5) Omówienie aktualnych spraw organizacyjnych AW.
6) Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
7) Zakończenie zebrania.

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu AW

Warszawa, 8 grudnia 2015 r.

Reaktywacja Sekcji Modelarskiej AW

W ostatni piątek, czyli 27.11.2015 r. Prezydium Zarządu AW podjęło uchwałę ws. zwołania i wyboru władz Sekcji Modelarskiej.
Zebranie zostało zaplanowane na 11.12.2015, godz. 18:00 (sala wykładowa, budynek administracyjny AW, ul. Księżycowa 1).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością Sekcji Modelarskiej w AW.