Jeśli zobaczyłeś sytuację, zdarzenie mające lub mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu, wykonywanie operacji lotniczych w powietrzu czy na ziemi. Jeśli byłeś świadkiem lub posiadasz wiedzę na temat zaistniałego zdarzenia lotniczego, to Twoim i każdego obowiązkiem jest  zgłoszenie tego faktu za pomocą każdego dostępnego środka łączności niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

Jeśli zauważyłeś coś co może mieć wpływ na bezpieczeństwo, to ten fakt powinieneś zgłosić pracownikom Aeroklubu Warszawskiego, aby można było zidentyfikować zagrożenie i podjąć odpowiednie kroki w celu jego wyeliminowania.

 

1. Jeśli uczestniczyłeś w zdarzeniu lotniczym, lub byłeś świadkiem zdarzenia to:

Wypełnij formularz Zgłoszenia zdarzenia ASR/GSR (DRUK AW – możliwość ściągnięcia ze strony) i prześlij na adres:

sms@aeroklub.waw.pl

– Jeśli nie możesz wysłać na dany adres mailowy, przekaż formularz pracownikowi AW.

-Jeśli nie posiadasz druku ASR / GSR to postępuj jak w punkcie 2.

 

 2. Jeśli byłeś świadkiem sytuacji niebezpiecznej, lub zauważyłeś coś co twoim zdaniem ma duży wpływ na bezpieczeństwo w AW to: 

Opisz jak najdokładniej zdarzenie podając datę jego zaistnienia, czego dotyczy (zauważone zagrożenie, nieodpowiednie zachowanie personelu, rażące zaniedbania, uwagi dotyczące statku powietrznego, zagrożenie naturalne lub inne) oraz podaj swoje dane i kontakt (tylko w celu ewentualnego uzupełnienia informacji) i prześlij na adres:

sms@aeroklub.waw.pl

lub

– jeśli nie możesz wysłać na dany adres mailowy przekaż formularz pracownikowi AW.

 lub

– zostaw w Skrzynce Anonimowego Powiadamiania Aeroklubu Warszawskiego

Skrzynka Anonimowego Powiadamiania AW

Sala Brifingu Aeroklubu Warszawskiego – hangar samolotowy oraz Pomieszczenia Biurowe Aeroklubu Warszawskiego

lub

– skorzystaj z możliwości Anonimowego Powiadamiania (formularz na stronie internetowej)