Instrukcja zdawania Kontroli Wiadomości Teoretycznych.

Krok 1.

Proszę opłacić składkę członkowską za rok 2018. Dostęp do systemu kontroli wiadomości teoretycznych otrzymają tylko osoby, które opłaciły składkę członkowską. Osoby, które nie mają konta w systemie KWT mogą uzyskać dostęp w sekretariacie AW.

Krok 2.

Proszę o zapoznanie się z krótką instrukcją dot. systemu kontroli wiadomości teoretycznych Instrukcja do systemu KWT

Krok 3.

Kolejnym krokiem jest wejście do System KWT i zdanie egzaminu.

Krok. 4

Fakt zdania KWT (Kontrola Wiadomości Teoretycznych) należy niezwłocznie zgłosić na adres mailowy teoria@aeroklub.waw.pl bądź telefonicznie pod nr tel. 606 708 324 lub 600 265 515, a następnie zgłosić się po wpis do książki (do p. Ryszarda Szułakiewicza, tel. 600 265 515). Zgłoszenie KWT jest konieczne do wypisania niezbędnego protokołu i wprowadzenia tej informacji do systemu.

W przypadku zdania egzaminu teoretycznego w ULC – KWT jest przedłużane o 12 miesięcy pod warunkiem dostarczenia potwierdzającego protokołu do p. Ryszarda Szułakiewicza – Szefa Instruktorów Szkolenia Teoretycznego.

Protokół KWT oraz wpis w systemie propeller są załatwiane bez ingerencji pilota zdającego.