Aeroklub Warszawski

 

Aeroklub Warszawski jest stowarzyszeniem, zrzeszającym miłośników sportów lotniczych wszystkich podniebnych dyscyplin.

W ramach Aeroklubu funkcjonuje 6 sekcji:

Aeroklub Warszawski wykonuje swoją działalność na dwóch lotniskach: Babice oraz Chrcynno k.Nasielska

Organizujemy wszelkie możliwe szkolenia spadochronowe, szybowcowe i samolotowe.