Poniżej znajdują się odsyłacze do materiałów stanowiących pomoc systemu Evionica Atom i Eivionica Camo dla członków Aeroklubu Warszawskiego. Materiały będą aktualizowane i rozbudowywane w miarę zbierania doświadczeń dotyczących wykorzystania obu systemów.

1. PIERWSZE KROKI W SYSTEMIE EVIONICA ATOM

Pierwsze kroki w systemie Atom

2. PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SYSTEMÓW EVIONICA ATOM I EVIONICA CAMO

Pytania i odpowiedzi Evionica Atom

Pytania i odpowiedzi Evionica Camo

3. VIDEO MANUALE DO SYSTEMU ATOM

Video – jak wprowadzić rezerwację samolotu w Evionica Atom

Video – jak wprowadzić otworzyć PDT samolotu przed lotem w Evionica Atom

Video – jak wprowadzić loty w systemie Evionica Atom po zakończeniu lotu

4. INSTRUKCJE DO SYSTEMÓW EVIONICA ATOM I EVIONICA CAMO

Instrukcja użytkownika Evionica Atom w języku angielskim

Instrukcja użytkownika Evionica Camo w języku angielskim