Zarząd Sekcji Samolotowej:

Wacław Sieczkowski – Przewodniczący
Katarzyna Kowalska – Sekretarz
Marcin Witkowski – Skarbnik