ŻÓŁTA STRONA (kopia) zostaje na ziemi, jest poświadczeniem wykonania przez dowódcę statku powietrznego Przeglądu Przedlotowego.

BIAŁA STRONA (oryginał) zabierana jest na pokład, oraz uzupełniana po locie.