Informacje szczegółowe przekazywane będą na briefingach rajdowych.
Zapisy na adres e-mailowy: marek.tybura@aeroklub.waw.pl lub telefonicznie: 603 658 830

Z Lotniczym Pozdrowieniem
Marek Tybura