Zasady organizacyjne dot. lotów szybowcowych:

  • Sekcja Szybowcowa Aeroklubu Warszawskiego realizuje loty codziennie, jeśli pozwalają na to warunki meteorologiczne. Rano odbywają się loty grup podstawowych, a popołudnia są przeznaczone dla lotów treningowych.
  • Szkolenia podstawowe, celność lądowania, hol są realizowane w grupach. Dla pozostałych lotów obowiązuje system kolejkowy, który wygląda następująco:
  • Na odprawie instruktor prowadzący ustala kolejność lotów. Osoby nieobecne na odprawie będą dopisane na koniec kolejki do każdego szybowca, ale odbędą pierwszy lot dopiero po zakończeniu danej kolejki.
  • Informacja o zapisach do grup jest dostępna w zakładce szkolenia szybowcowe.
  • Wykonywanie lotów przelotowych i termicznych odbywa się codziennie.