Szkolenie dodatkowe

W dziale szkolenia dodatkowe będą się pojawiały informacje dot. planowanych szkoleń uzupełniających przeznaczonych dla osób, które pragną powtórzyć swoją dotychczasową wiedzę oraz ją uzupełnić o nowe zagadnienia.

Zapraszamy na szkolenie „Navigation refreshment training” prowadzone przez wybitnego wykładowcę z dziedziny nawigacji Pana Andrzeja Korzeniowskiego. Szkolenie polecamy osobom, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z nawigacji, aspirują do poziomu ATPL(A) albo już zdają egzaminy teoretyczne do licencji pilota samolotowego liniowego ATPL(A).

Szkolenie będzie się odbywało w poniedziałki i piątki wieczorem w godzinach 18.00 – 21.00 (konkretne daty zajęć 20.03.2017, 24.03.2017, 27.03.2017, 03.04.2017, 7.04.2017, 10.04.2017, 24.04.2017, 15.05.2017).

Łączny czas szkolenia to 24 godziny zajęć.

Koszt szkolenia to 200 złotych. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób. W przypadku dużego zainteresowania planujemy II edycję szkolenia.

Zapraszamy do wysłania zgłoszenia na adres mailowy: stanislaw.jaznicki@aeroklub.waw.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i Nazwisko
  2. Numer telefonu

Program szkolenia:

  1. Dead Reckoning Navigation:

a/  ortodroma i loksodroma, wykreślanie na mapach stożkowych, walcowych i gnomonicznych

b/  elementy ortodromy, jak wykreslać ortodromę i kiedy stosuje się lot ortodromiczny

c/  obliczanie wysokości rzeczywistej na suwaku CR-6 lub E6B

d/  obliczanie TAS i wysokości gęstościowej na suwaku CR-6 lub E6B

e/  obliczanie Ground Speed i KZ na suwaku CR-6 lub E6B

f/  obliczanie czasów oblotu odcinków trasy na suwaku CR-6 lub E6B

g/  obliczanie paliwa potrzebnego do lotu na suwaku CR-6 lub E6B

h/  obliczanie czasu zawrotu (zasięg lotu) na suwaku CR-6 lub E6B

i/  obliczanie PET na suwaku CR-6 lub E6B

j/ obliczanie poprawek ETA

k/  obliczanie Kątowego Bocznego Odchylenia i Poprawki Dopełniającej na suwaku CR-6 lub E6B

l/  obliczanie liczby Macha na suwaku CR-3

m/ ćwiczenia treningowe na suwaku CR-6 lub E6B (wyniki konfrontowane z komputerem)

  1.   Grid Navigation

a/  po co zajmować się Grid Navigation

b/  krótkie przypomnienie o rzutach kartograficznych i odpowiadającym im zobrazowaniom na mapach: System GEOREF, Lambert Comformal Conical Chart, WAC, ONC

c/  siatka (grid) kartograficzna, Grid North, Grid True, izogriwy, zbieżność południków

d/ obliczanie kąta zbieżności południków

e/ kąt konwersji, obliczanie

f/  grid navigation w praktyce – przykładowe zadania z testów ATPL: półkula północna i półkula południowa – różnice, zasady rozwiązywania.

  1. Charts

a/ rodzaje map stosowanych w lotnictwie

b/ czytanie map IAC (podejściówek)

c/ SID-s, STAR-s

d/ mapy trasowe JEPPESENA

e/ Airport Charts

f/ Flight Planning Maps

  1. Autonomiczne Systemy Nawigacyjne

a/ INS, INC

b/ GNSS

c/ prognoza RAIMS

d/ EGNOS

f/ RNAV

  1. TCAS-II
  1. ADS-B
  1. Filmy video z procedur lotów IFR oraz VFR

a/ Mastering ILS Approaches

b/ Mastering GPS Approaches

c/ Descending on a Non-Precision Approaches

d/ Minimizing the Risk of Circling Approaches

e/ Approaches Charts Analysis

f/ ILS Approaches Tips Techniques

g/ Why Ice is Dangerous

h/ Structural Icing Where and How Happens

i/ Icing Precautions and Planning

j/ Single Pilot IFR Preflight

k/ IFR Flight Planning COnsiderations

l/ GPS Tips for IFR Flights

m/ Building IFR Proficiency

n/ Managing Workload, Part One & Two

  1. Inne, przydatne w praktyce zasady