KURSY TEORETYCZNE – EDYCJA JESIENNA

Kurs Instruktorski FI(S) – 55 godzin wykładów

Szkolenie weekendowe –  od 07.09.2019 do 28.09.2019, zajęcia od 9:00 do 17:30

Kandydat musi mieć ukończone 18 lat, posiadać licencję SPL  oraz badania lotnicze co najmniej klasy 2, posiadać nalot co najmniej 100 godz. oraz 200 startów jako pilot dowódca. W okresie 6 miesięcy przed rozpoczęciem szkolenia powinien zaliczyć lot kwalifikacyjny.

Kurs Instruktorski FI(A) – 125 godzin wykładów

Szkolenie weekendowe – od 07.09.2019 do 27.10.2019, zajęcia od 9:00 do 17:30

Kandydat musi:

 • mieć ukończone 18 lat
 • mieć licencję pilota minimum CPL(A)  lub licencję PPL(A)  i nalot min. 200 godz.  w tym 150 jako dowódca oraz zaliczony egzamin LKE z wiedzy teoretycznej do licencji CPL(A) lub ATPL(A)
 • zaliczyć co najmniej 10 godzin lotów wg wskazań przyrządów z czego 5 godzin może być zrealizowane na urządzeniu FSTD, minimum 20 godzin jako PIC na przelotach VFR
 • wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze dowódcy  na odległość minimum 540 km  z pełnym  lądowaniem na 2 lotniskach nie będących lotniskiem startu
 • wykonać co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kwalifikacyjny
 • w okresie 6 miesięcy przed rozpoczęciem szkolenia zaliczyć lot kwalifikacyjny.

 Kontakt: teoria@aeroklub.waw.pl

Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na instruktora samolotowego FI(A).

Kandydat na instruktora samolotowego FI(A) musi:

1. Posiadać licencję CPL(A) lub co najmniej licencję PPL(A) oraz:

 • spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL, z wyjątkiem instruktora FI(A) szkolącego jedynie do licencji LAPL(A),
 • wykonać co najmniej 200 godzin czasu lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze pilota dowódcy,
 • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ukończone co najmniej 18 lat,
 • posiadać co najmniej 15 godzin czasu lotu w charakterze pilota klasy lub typu statku powietrznego, na którym ma być prowadzone szkolenie w locie; lub przejść ocenę kompetencji w odpowiedniej kategorii instruktorskiej na tej klasie lub typie statku powietrznego,
 • posiadać uprawnienia do wykonywania czynności pilota dowódcy na statku powietrznym podczas prowadzenia szkolenia w locie,
 • w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia, musi zaliczyć lot kontrolny z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.905.FI lit. i), którego celem jest ocena, czy może ona rozpocząć szkolenie;
 • wykonać co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI lit. a,
 • wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy, w tym lot na odległość co najmniej 540 km (300 mil morskich), w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach;

2. Osoba ubiegająca się o uprawnienie FI(A) musi zaliczyć szkolenie obejmujące:

 • 25 godzin uczenia się i nauczania,
 • co najmniej 100 godzin wykładów z wiedzy teoretycznej, w tym sprawdziany postępów,
 • 10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, z czego nie więcej niż 5 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów na urządzeniu FSTD,
 • wykonać 20 godzin lotu nawigacyjnego VFR w charakterze pilota dowódcy na odpowiedniej kategorii statku powietrznego.
Spotkanie organizacyjne:

Na spotkaniu organizacyjnym kandydaci otrzymają do podpisania umowy na szkolenie teoretyczne. Dodatkowo kandydaci otrzymają informację dot. możliwości wykonania lotu kwalifikacyjnego z instr. Ryszardem Szułakiewiczem, który został wyznaczony przez HT ATO AW Marka Tybura do przeprowadzenia lotów kwalifikacyjnych. Lot kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie czy kandydat na instruktora posiada wiedzę i umiejętności wymagane do przystąpienia do szkolenia mającego na celu zdobycie uprawnienia instruktora samolotowego FI(A).

Koszt szkolenia:

Szkolenie teoretyczne do uprawnienia FI(A):

a) dla członków AW 3.000,00 zł

b) dla pozostałych    3.300,00 zł

Szkolenie praktyczne według cennika Aeroklubu Warszawskiego.

Szkolenie zostanie uruchomione, jeśli zgłosi się minimum 10 osób. Zapraszamy do zapisania się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy. Termin zebrania organizacyjnego zostanie ustalony po zebraniu siedmiu zgłoszeń na szkolenie.