Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na instruktora samolotowego FI(A).

Kandydat na instruktora samolotowego FI(A) musi:

1. Posiadać licencję CPL(A) lub co najmniej licencję PPL(A) oraz:

 • spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL, z wyjątkiem instruktora FI(A) szkolącego jedynie do licencji LAPL(A),
 • wykonać co najmniej 200 godzin czasu lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze pilota dowódcy,
 • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ukończone co najmniej 18 lat,
 • posiadać co najmniej 15 godzin czasu lotu w charakterze pilota klasy lub typu statku powietrznego, na którym ma być prowadzone szkolenie w locie; lub przejść ocenę kompetencji w odpowiedniej kategorii instruktorskiej na tej klasie lub typie statku powietrznego,
 • posiadać uprawnienia do wykonywania czynności pilota dowódcy na statku powietrznym podczas prowadzenia szkolenia w locie,
 • w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia, musi zaliczyć lot kontrolny z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.905.FI lit. i), którego celem jest ocena, czy może ona rozpocząć szkolenie;
 • wykonać co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI lit. a,
 • wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy, w tym lot na odległość co najmniej 540 km (300 mil morskich), w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach;

2. Osoba ubiegająca się o uprawnienie FI(A) musi zaliczyć szkolenie obejmujące:

 • 25 godzin uczenia się i nauczania,
 • co najmniej 100 godzin wykładów z wiedzy teoretycznej, w tym sprawdziany postępów,
 • 10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, z czego nie więcej niż 5 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów na urządzeniu FSTD,
 • wykonać 20 godzin lotu nawigacyjnego VFR w charakterze pilota dowódcy na odpowiedniej kategorii statku powietrznego.
Spotkanie organizacyjne:

Na spotkaniu organizacyjnym kandydaci otrzymają do podpisania umowy na szkolenie teoretyczne. Dodatkowo kandydaci otrzymają informację dot. możliwości wykonania lotu kwalifikacyjnego z instr. Ryszardem Szułakiewiczem, który został wyznaczony przez HT ATO AW Marka Tybura do przeprowadzenia lotów kwalifikacyjnych. Lot kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie czy kandydat na instruktora posiada wiedzę i umiejętności wymagane do przystąpienia do szkolenia mającego na celu zdobycie uprawnienia instruktora samolotowego FI(A).

Koszt szkolenia:

Szkolenie teoretyczne do uprawnienia FI(A):

a) dla członków AW 3.000,00 zł

b) dla pozostałych    3.300,00 zł

Szkolenie praktyczne według cennika Aeroklubu Warszawskiego.

Szkolenie zostanie uruchomione, jeśli zgłosi się minimum 7 osób. Zapraszamy do zapisania się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy. Termin zebrania organizacyjnego zostanie ustalony po zebraniu siedmiu zgłoszeń na szkolenie.