Szkolenie teoretyczne do licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A).

Szkolenie teoretyczne składa się ze 100 godzin wykładowych, w czasie których kursant zdobywa informacje z następujących dziedzin:

  1. Prawo lotnicze,
  2. Człowiek – możliwości i ograniczenia
  3. Łączność
  4. Meteorologia
  5. Zasady lotu
  6. Procedury operacyjne
  7. Wykonanie i planowanie lotu
  8. Ogólna wiedza o samolocie
  9. Nawigacja

W czasie szkolenia kursant uczestniczy poza wykładami w zajęcia praktycznych w hangarze, w celu zapoznania się z działaniem poszczególnych elementów samolotu.

Każdy przedmiot jest zakończony testem jednokrotnego wyboru. Pozytywny wynik wszystkich egzaminów (powyżej 75%) umożliwia otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego. Po otrzymaniu zaświadczenia można się udać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w celu zdania egzaminów teoretycznych przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Szczegółowe informacje przekażemy Państwu na spotkaniu organizacyjnym.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za szkolenia są dostępne tutaj: Cennik

Wybierz dogodny termin szkolenia weekendowego i wyślij formularz zgłoszeniowy.

Teoretyczne szkolenie samolotowe w 2018 r.

Spotkanie organizacyjne

Miejsce: sala wykładowa – budynek administracyjny lotnisko Babice.

Data rozpoczęcia szkolenia PPL(A) terminy sobota/niedziela zajęcia w godzinach

9.00 – 17.00

Okres trwania szkolenia: Suma wolnych miejsc
3 lutego godz. 11.00 10 lutego 10.02 – 24.03.2018
14 kwietnia godz. 11.00 21 kwietnia 21.04 – 10.06.2018*

*Przerwa w wykładach: 1-6.05.2018 oraz 31.05-3.06.2018.


Formularz zapisu na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: ryszard.szulakiewicz@aeroklub.waw.pl

Wybierz dogodny termin szkolenia w tygodniu i wyślij formularz zgłoszeniowy.

Teoretyczne szkolenie samolotowe w 2018 r.

Spotkanie organizacyjne

Miejsce: sala wykładowa – budynek administracyjny lotnisko Babice.

Data rozpoczęcia szkolenia PPL(A) terminy poniedziałek/środa/piątek  zajęcia w godzinach:

17:30-21:30

Okres trwania szkolenia: Suma wolnych miejsc
3 lutego godz. 11.00 12 lutego 12.02 – 13.04.2018
14 kwietnia godz. 11.00 23 kwietnia 23.04 – 27.06.2018*

*Przerwa w wykładach: 1-6.05.2018 oraz 31.05-3.06.2018.


Formularz zapisu na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: ryszard.szulakiewicz@aeroklub.waw.pl