Dalsze etapy szkolenia praktycznego

Będąc już wyszkolonym podstawowo pilotem jest wiele możliwości poszerzania swoich umiejętności i zdobywania kolejnych doświadczeń. Najczęściej przeszkala się na nowy typ szybowca, szlifuje technikę lądowania, uczy startować za samolotem i oczywiście to, na co każdy czeka, czyli rozpoczyna się naukę wykorzystywania prądów wznoszących zwanych potocznie termiką, która umożliwia nam szybowanie w powietrzu do kilku godzin i pokonywanie w tym czasie znacznych odległości, sięgających niekiedy nawet 1000 km. Po pewnym czasie można także zacząć naukę akrobacji szybowcowej. Po wylataniu 15 godzin można podejść do państwowych egzaminów Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej po zdaniu których będziemy mogli uzyskać Licencję Pilota Szybowcowego SPL, która pozwoli nam na dalszy rozwój, wykonywanie coraz dłuższych przelotów, możliwość uzyskania tak ciekawych uprawnień jak uprawnienie do wykonywania pełnej akrobacji szybowcowej czy lotów nocnych. W trakcie dalszego latania piloci zdobywają odznaki szybowcowe, startują w zawodach i w końcu zdobywają uprawnienia instruktorskie.

3

Szkolenie doskonalące celność lądowania odbywa się w grupach 3-4 osobowych. Szkolenie odbywa się w godzinach popołudniowych i trwa kilka dni. Szkolenia są realizowane wg. potrzeb. Zgłoszenie chęci odbycia takiego szkolenia należy zgłosić mailowo na adres: przestrzenie@op.pl wpisując w tytule zgłoszenia „szkolenie celność lądowania”. Opłata za loty szkoleniowe jest naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Szkolenie do uprawnienia hol za samolotem odbywa się w grupach 3-4 osobowych. Jest realizowane w godzinach popołudniowych i trwa kilka dni. Szkolenia są realizowane wg. potrzeb. Zgłoszenie chęci odbycia takiego szkolenia należy zgłosić mailowo na adres: przestrzenie@op.pl wpisując w tytule zgłoszenia „szkolenie hol”. Opłata za loty szkoleniowe jest naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Szkolenie do uprawnienia loty termiczne odbywa się indywidualnie. Uczeń-pilot po zakończonym szkoleniu hol i celność lądowania może rozpocząć szkolenie w lotach termicznych z instruktorem. Szkolenie jest specyficzne, bo odbywa się tylko w dni tzw. „termiczne”, czyli takie kiedy występują prądy wznoszące. Zgłoszenie chęci odbycia takiego szkolenia należy zgłosić mailowo na adres: przestrzenie@op.pl wpisując w tytule zgłoszenia „szkolenie termika”. Opłata za loty szkoleniowe jest naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem.