Szkolenie na bezzałogowe statki powietrzne w Aeroklubie Warszawskim

Aeroklub Warszawski od 89 lat szkoli kadry Polskiego lotnictwa. Zdaj się na nasze doświadczenie i zdobądź uprawnienia do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Szkolenie w Aeroklubie Warszawskim gwarantuje Ci kontakt z osobami latającymi na różnych statkach powietrznych od Boeinga 787 do modeli latających.

Osobom uczestniczącym w naszych szkoleniach proponujemy dołączenie do Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Warszawskiego, która samodzielnie buduje bezzałogowe statki powietrzne. Dołącz do nich skorzystaj z doświadczenia naszych modelarzy i pilotów bezzałogowych statków powietrznych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń.

dron

Szkolenie VLOS

Uprawnienie podstawowe. Szkolenie lotnicze dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego w operacjach w zasięgu wzroku. Wymagane do komercyjnego wykonywania lotów.

Program:

  1. Część teoretyczna szkolenia:
  2. Podstawy prawa lotniczego
  3. Człowiek jako pilot i operator UAV
  4. Zasady wykonywania lotów
  5. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
  6. Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii

Szkolenie teoretyczne odbywa się w salach wykładowych Aeroklubu Warszawskiego na lotnisku Warszawa-Babice.

Część praktyczna szkolenia:

  1. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
  2. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
  3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
  4. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych

Szczegóły dot. terminów szkolenia praktycznego będą omawiane na szkoleniu teoretycznym.

Cena brutto za szkolenie teoretyczne oraz praktyczne – 1 590,00 PLN

Aeroklub Warszawski nie pobiera opłat za użyczenie drona na egzamin.
Za egzamin zdawany w naszym ośrodku nie pobieramy dodatkowych opłat.

Kandydat przystępujący do egzaminu zobowiązany jest do posiadania poniższych dokumentów:

– dowód osobisty

– kopie polisy OC

– badania lotniczo – lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC

– wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji

– dowody uiszczenia opłat związanych z przystąpieniem do egzaminu:

Dla osób zdobywających uprawnienie pierwszy raz:
1. Opłata za egzamin teoretyczny: 53 PLN
2. Opłata za egzamin praktyczny: 105 PLN
3. Opłata za pierwsze wydanie świadectwa kwalifikacji: 43 PLN
Opłaty 1 i 2 podlegają ulgom (25% ulgi dla osób poniżej 21 roku życia, 50% dla osób uczących się poniżej 25 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych)

W przypadku ubiegania się o uzyskanie dodatkowych kategorii statku powietrznego lub BVLOS:
1. Opłata za egzamin teoretyczny: 158 PLN
2. Opłata za egzamin praktyczny: 105 PLN
3. Opłata za dodatkowy wpis do świadectwa kwalifikacji: 43 PLN
Opłaty 1 i 2 podlegają ulgom (25% ulgi dla osób poniżej 21 roku życia, 50% dla osób uczących się poniżej 25 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych).

Prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Do zobaczenia na szkoleniu!