Władze Aeroklubu Warszawskiego

Prezydium Zarządu:

Rafał Woźnicki – Prezes Zarządu
Marek Sawczuk – Wiceprezes Zarządu i Skarbnik
Adam Ludwiński – Sekretarz

Członkowie Zarządu:

Witold Borowski
Maciej Perliński
Wojciech Zbiegniewski

e-mail: zarzad@aeroklub.waw.pl

Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego:

Artur Kiełczyński

Komisja Rewizyjna:

Piotr Szczepański – Przewodniczący
Andrzej Zalewski – Zastępca Przewodniczącego
Antoni Rola – Sekretarz
Michał Krzemiński
Tomasz Witkowski

e-mail: kraw@aeroklub.waw.pl

Sąd Koleżeński:

Katarzyna Artych
Inna Uwarowa
Waldemar Mrówczyński
Arkadiusz Ochnik
Krzysztof Skrzeszewski

e-mail: skaw@aeroklub.waw.pl